Homeopatija

“Zdravlje predstavlja čovekovu slobodu da živi u datom trenutku i ispunjava svrhu života.”


Homeopatski način lečenja se bazira na prepoznavanju i otklanjanju centralnog poremećaja (matrica bolesti). Patologija (simptomi bolesti) raste oko centralnog poremećaja i ispoljava se kroz simptome koje čovek registruje kao bolesno stanje.

Ono što ostaje skriveno i što pothranjuje bolest je ono na čemu se bazira konstitucionalni homeopatski lek.

Konstitucionalni lek stimuliše povratak homeostaze (ravnoteže) organizma, koji pomaže osobi da pobedi bolest na fizičkom nivou i da na mentalnom nivou postane svestan svoje pogrešne percepcije stvarnosti (suočava se sa svojom deluzijom) koja ga je i dovela do bolesti.

Prema tome, homeopatski lekovi koriguju poremećaj vitalne sile i jačaju moć organizma da se sam isceli.

Homeopatski lekovi

Procesom potenciranja (postepeno razblaženje i protresanje leka) budi se skrivena isceljujuća moć koja se nalazi u supstanci od koje se pravi homeopatski lek (kvantna medicina).

Izvori lekova su razni:

 • Životinjsko carstvo
 • Carstvo biljaka
 • Carstvo minerala
 • Nozodi
 • Sarkodi (zdrava tkiva i sekreti)

Ovako napravljeni lekovi nisu toksični i nemaju nus-pojave te ih stoga bezbedno mogu koristiti deca, trudnice, stare i slabe osobe, sportisti, ovisnici…

Akutna homeopatija

Veoma korisna i učinkovita sa brzim rezultatima u urgentnim i akutnim stanjima:

 • Povrede, rane,ubodi i ugrizi
 • Opekotine 1,2,3 stepena, gnojenje i apcesi
 • Povrede tetiva, povrede ili prelom kostiju
 • Sunčanice, šok
 • Bolesti putovanja
 • Grip, prehlade, sinuzitisi, tonzilitisi, afte, temperatura
 • Kašalj, laringitis, bol u uhu
 • Trudnoća, porođaj, dojenje
 • Menstruacija, menopauza

Hronične bolesti

One zahtevaju konstitucionalno lečenje. Pod tim podrazumevamo uzimanje totaliteta simptoma (sveukupnost) na fizičkom,emotivnom i mentalnom nivou pojedinca kroz anamnezu (svedočenje).

Pravi homeopatski lek je baziran na razumevanju celokupne osobe, a ne samo na simptome određene bolesti.

“U ZDRAVOM ČOVEKU, DUHOVNA ŽIVOTNA SNAGA, DINAMIS, KOJA OŽIVLJAVA MATERIJALNO TELO, VLADA NEOGRANIČENO VELIKOM MOĆI I ODRŽAVA SVE DELOVE ORGANIZMA U ODLIČNOJ, HARMONIČNOJ, VITALNOJ FUNKCIJI, KAKO U POGLEDU OSEĆAJA TAKO I U POGLEDU FUNKCIJA, TAKO DA NAS UNUTRA ZIVUĆI, RAZUMOM OBDARENI UM, MOŽE SLOBODNO DA KORISTI OVAJ ŽIVI I ZDRAV INSTRUMENT ZA VIŠE CILJEVE NAŠEG POSTOJANJA.”  (Organon)

Samuel Hanneman