Osnovni principi biorezonantne terapije i njeno delovanje

U ljudskom organizmu i njegovom neposrednom polju (auričnom polju) nalaze se elektromagnetni talasi određenih frekvencija, koje organizam emitira-odašilje. Ćelije i organi u ljudskom telu međusobno komuniciraju putem tih talasa.

Takođe, sve što unosimo u naš organizam – od hrane do vode – poseduje određenu frekvenciju. Zato je važno kakvu hranu jedemo, kakvu vodu pijemo…

Osim zdravih frekvencijskih vibracija, postoje i one bolesne. Te vibracije odraz su biohemijskih procesa koji se odvijaju u telu.

Introspect aparat prepoznaje te talase u dometu od čak 10 do 500000Hz.

Kvantna fizika nas uči da sve što vidimo telesnim očima jeste odraz stanja energetskog polja. Kada ”izlečimo” energetsko polje automatski se uspostavlja stanje zdravlja u telu.

Kvantna fizika nas još uči da se materija ponaša i kao čestica (materija) i kao talas (vibracija). Dok klasična, alopatska medicina radi sa materijalnim aspektom našeg tela, energo-vibracijska medicina (biorezonantna terapija, homeopatija, Bachova cvetna terapija, Rajfov generator) radi sa talasnim aspektom. Ukoliko promenimo talas (frekvenciju) menjamo i telo.

Introspect aparat prepoznaje i prikuplja patološke (bolesne) frekvencije, prerađuje ih (invertuje) i šalje natrag pojačane, nove, zdrave frekvencije i tako aktivira samoobnavljajuće snage u organizmu.

Aparat reprogramira nezdrave frekvencije u zdrave, i ujedno emitira specifične oscilacije koje pomažu organizmu da lakše prebrodi bolesti i tako povrati zdravlje ili ojača imuni sistem ukoliko bolest još nije nastupila.