Kvantni skok – normalizacija talasne frekvencije ćelije

Kada dođe do poremećaja u biološkoj frekvenciji, organizam ne može više delovati u svojoj odbrani. Sada tu pomoć može pružiti biorezonantna terapija putem frekvencijskih impulsa. Pomoću BRT aparata kroz naše telo se propušta spektar frekvencija od 10 do 500 000 Hz, među kojima će ćelije, koje su izgubile svoju genetski određenu frekvenciju, ponovo pronaći svoju frekvenciju i ući s njom u rezonanciju, poklopiti se s njom. To se u Kvantnoj medicini naziva Kvantni skok što označava normalizaciju talasne frekvencije ćelije.