Biorezonatna dijagnostika (BRT)

Biorezonantna dijagnostika (BRT) nastala je iz kvantne medicine.

To je neinvazivna dijagnostička i terapeutska metoda koja podrazumeva holistički pristup lečenju kroz sinergiju tradicionalnih principa akupunkture i najmodernije tehnologije.

Čovek je deo univerzalne energije satkan od nekoliko slojeva: fizickog, emotivnog, mentalnog, energetskog, duhovnog… i svaki od njih vibrira na odredjenoj frekvenciji, mereno na nivou elektromagnetizma.U skladu sa time zdravlje predstavlja protok vitalne životne energije u ljudskom telu.

Ukoliko dodje do nepravilnosti u protoku energije nastaje bolest.

O biorezonantnom aparatu

Biorezonantni aparat nam pomaže da registrujemo sopstveni vitalni talas organizma ili odredjenog organa.

Aparat u svojoj bazi podataka sadrži zapise zdravih frekvencija, koja se uporedjuje sa snimljenim stanjem (frekvencijom) odredjenog organa.Na taj način dobijamo kompleksnu sliku zdravstvenog stanja svakog organa, dela tela, cirkulacije, kičme, limfe, nervnog sistema, moguće prisustvo patogenih mikroorganizama…

Ovakvim očitavanjem možemo da utvrdimo i predispoziciju za neke bolesti, kao i mogućnost da otkrijemo promene na organima mnogo pre nego što dodje do nekih ozbiljnih oboljenja na funkcionalnom nivou.

Uvidom  o svom zdrastvenom statusu pruža nam se velika šansa i mogućnost da izaberemo neki vid lečenja: biorezonanca, antiparazit terapija, promene u ishrani, promene u  načinu života, odredjenim laboratorijskim analizama, homeopatskim lekovima, su jokom, redovnim kontrolama…i tako sprečimo nastanak bolesti ili ublažimo njeno dejstvo na organizam.

Biorezonantna terapija

Aparat je konstruisan od elektronskih oscilatora koji rezonuju po dužini elektromagnetskih talasa čija je energija adekvatna energiji tkiva ispitivanog organizma. Snaga signala kojim se deluje na organizam je mala, što govori o tome da nije reč o fizičkom delovanju na organizam, već govori o informaciji koju organizam ili organ dobija da bi se potaknuo ka izlečenju.

NLS (Non Linear System) dijagnostički sistem očitava i dešifruje magnatne impulse i prikazuje ih na ekranu kompjutera preko virtuelne slike organa pomoću odredjenih grafičkih znakova koji nam govore o mogućnosti oštećenja organa već u najranijoj fazi bolesti.U skladu sa time, ciljano biramo najpogodniju terapiju  koja dovodi do ravnoteže i zdravlja.